سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نقش طایفه مرادقلی و تیره های وابسته در انقلاب و دفاع مقدس
اسامی جمعی از جانبازان

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

 1

علی مرادقلی گلی

17

احمد علی عربشاهی مقدم

2

نظر مرادقلی

18

عباس مرادقلی

3

مهرداد مرادقلی

19

برات کوچکزایی

4

مرادعلی مرادقلی

20

حسین کوچکزایی

5

محمود مرادقلی

21

حسینعلی کوچکزایی

6

محمد رضا مرادقلی

22

محمد کوچکزایی

7

محمد مرادقلی

23

محمد کوچکزایی

8

قدیر مرادقلی

24

امام بخش جنگی زهی

9

غلامرضا مرادقلی

25

محمد اکرم جنگی زهی

10

رضا مرادقلی

26

محمد عاشور جنگی زهی

11

حسن مرادقلی

27

منصور جنگی زهی

12

جانعلی کوچکزایی

28

شهباز جنگی زهی

13

ابراهیم مرادقلی

29

ورقه مرادقلی گلی

14

رضا بارکزایی

30

حسین لایق مرادقلی

15

حمید رضا عربشاهی

31

گل محمد جنگی زهی

16

غلامرضا عربشاهی

32

غلامرضا عربشاهی
موضوع مطلب :


سه شنبه 92 مهر 9 :: 9:32 صبح :: نویسنده : محمد مرادقلی