سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نقش طایفه مرادقلی و تیره های وابسته در انقلاب و دفاع مقدس
img_0002.jpg

 

  جانباز  50 درصد حاج محمود مرادقلی فرزند دادشاه متولد سال 1340- روستای دولت آباد شهرستان زابل    

این جانباز سرافراز در تاریخ 1362/4/4 به منطقه عملیاتی کردستان اعزام و در عملیات والفجر 2 مجروح می شود. ایشان هم اکنون در منطقه زیباشهر زاهدان در خیابانی که به نام خودشان هست ساکن می باشد.

چه زیبا شاعر اهل سنت سعید ملک نژاد در وصف ایشان گفت :

جبهه جای عاشقان دل سپرده است              جان نثاران سر و جان بر کف و دست

جبهه جای وصل عاشق پیشه هاست             ریشه ها را سنجش آنجا تیشه هاست

جبهه یعنی بیستون  فرهاد  عاشق               هست سر تنها به  پای  دوست  لایق

بشنو از من  داستان        پهلوان                سرگذشت     شیر  مرد    سیستان

جان فدایی بودنش  گردید   عیان                 نمره اش بیست است روز امتحان

خصم را گردن  شکسته  غیرتش                 فخر    جانبازی  رسیده    نوبتش

در جدال تن  به  تن  آسوده  بود                  پشت دشمن را به خاک آلوده بود

مرغ پران  در  هوا  از  تیر او                   بیمناک   و دشمن  از شمشیر او

خوش دمار آورده  از روز عدو                 تیغ  می زد  مثل  مولا  رو برو

باتلاق  شرق  بصره   رزمگاه                  پادگان  حاجی   عمرانش    پناه

خور  مال  و  فکه  هم آوردگاه                 دشمن  آنجا شد  به دست  او تباه

رزم خرمشهر و آبادان  مپرس                  بزم خون غلطیدن یاران  مپرس

از رشادتهای شیر مرد سیستان                 جوی خون از کرخه شد تا رود راین

می شود این مثنوی هفتاد من                    زین سبب کوتاه  بایستی  سخن

میم و را با الفت با دال و قا ف                           بیشتر از لام و یا بگذار صاف

            شهرتش آنگاه می دانی که چیست            

نام  محمودش  بجز محمود نیست

 
موضوع مطلب :


شنبه 92 مهر 13 :: 8:33 صبح :: نویسنده : محمد مرادقلی