سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نقش طایفه مرادقلی و تیره های وابسته در انقلاب و دفاع مقدس
   بیان سلسله نسب حضرت قیس عبدالرشید از عهد قیس تا عهد افغان بن ارمیاه بن ساؤل پادشاه اسرائیل (ع)

 قیص بن عیض بین سلون بن عتبه بن نعیم بن مره ین جلندر بن سکندر بن زمان بن عین بن بهلول بن سلم بن صلاح بن قاروج بن عتم بن فهلول بن کرم بن عمیل بن خذیفه بن منهال بن فیض بن علم بن اشموئیل بن هارون بن قمرود بن الی بن صلیب بن طلل بن لوئی بن عامیل بن تارج بن ارزند بن مندول بن مسلم بن افغناه بن ارمیاه بن ساؤل الملقب ملک طالوت پادشاه اسرائیل علیه السلام

باتفاق مورخین اهل اسلام و اهل کتاب ملک طالوت یا ساؤل بن قیصی پادشاه عظیم الشان اسرائیل از بنیامین بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل ا... (ع) است البته عقیده کعب اخبار و حمد الله مستونی و محمد بن اسحاق آنست که از سبط یهودا (برادر بنیامین) میباشد که البته روایات در این خصوص ضعیف میباشد. به هر حال هردو از نسل یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم خلیل ا...(ع) میباشد.

 چون حضرت یعقوب به یوسف رسید و احوال گذشته را بیان می فرمود یوسف در ذکر ماجرای خود از دو برادر شکر گفت و فرمود چون برادران قصد من کردند و من از تشنگی نالیدم و غلبه تشنگی مرا نزدیک بود به هلاک رساند لادی پنهان از دیگران شربتی آب به من داد و مرا از مهلکه بیرون آورد و وقتیکه برادران بر قتل من اتفاق کردند یهودا ایشان را مانع آمد با شنیدن این سخن حضرت یعقوب (ع) دعا فرمود که خداوند نبوت درنسل لادی و مملکت در سبط یهودا باشد .

در تفسیر جواهر مرقوم است که قبل از سلطنت ملک طالوت مملکت بنی اسرائیل همراه در سبط یهودا بود و حضرت یوسف هنگام وفات یهودا را به جای خود خلیفه و جانشین گردانیده بود.حضرت اسرائیل هفتاد هزار پیغمبر از نسل او مبعوث گشته اند.دوم اینکه از عهد اسرائیل تا عهد موسی علیه السلام که نسب موسی (ع) با چهار واسط به آن حضرت میپیوندد و حقتعالی نسل اسرائیل را آنقدر افزائید که شب خروج حضرت موسی از مهر از نسل دوازده پسران اسرائیل سوای نسوان و اطفال ششصد هزار مرد پیاده و سواره شمشیر زن بشمار آمدند اما بنیامین برادر عیانی یوسف علیه السلام بود و بقول اکثر تواریخ نسب قیس عبدالرشید به آن جناب می پیوندد و حقتعالی او را فرزندان بدین ترتیب ارزانی فرمود بلع، بکر، اخبیل و گیراء و نعمان و الجی که او را حرج و یحرج نیز می نویسند دیگر مپیم و چیم و این اسماء همه به لغت عبرانی اند و در اصطلاح عرب تغییر فاحش در آن واقع است و این تغییر اصلاحی لغات  موجب تغییر مسمیان نمی گردد. لذا به اتفاق مورخین اهل اسلام و کتاب ملک طالوت پادشاه عظیم الشان اسرائیل از نسل بنیامین بوده است و سایر روایات ضعیف می باشد.

 
موضوع مطلب :


دوشنبه 92 مهر 29 :: 11:2 صبح :: نویسنده : محمد مرادقلی